Velferdstingene i Norge

Velferdstingene i Norge (ViN) har et formalisert samarbeid.

Medlemstingene er:

Velferdstinget Vest
Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Velferdstinget i Stavanger
Velferdstinget i Agder

 

Det avholdes jevnlige møter i ViN.

 

Vedtektene til ViN finner du her. 

 

Alle velferdsting har mulighet til å melde seg inn i ViN. Formålet med ViN er å få større gjennomslagskraft, ved å vedta nasjonal politikk som gjelder for alle velferdstingene. ViN forsøker også å kjøre en del felles kampanjer. ViN bistår gjerne også  andre i velferdspolitiske saker.
 
Kontaktinformasjon
Velferdstinget Vest
Leder: Mia Milde 
E-post: leder@vtvest.no
Nettside: vtvest.no
Velferdstinget i Oslo og Akershus
Leder: Elisabeth Holien 
E-post: leder@studentvelferd.no
Nettside: studentvelferd.no
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Leder: Thomas Krogstad Eriksen 
E-post: leder@velferdstinget.no
Nettside: velferdstinget.no
Velferdstinget i Stavanger
Leder: Anne Marie Lund 
E-post: vt@sis.uis.no
Nettside: vtstavanger.no
Velferdstinget i Agder
Leder: Roy Skjæveland 
E-post: leder@vt-agder.no 
Nettside: vt-agder.no