STILL TIL VALG TIL SAMMEN-STYRET

Hva er Sammen-styret?

Sammen-styret er det øverste organet til Sammen. De har ansvaret for å ta de viktigste og mest strategiske avgjørelsene for samskipnaden. Styret består av 10 personer – 5 studenter, 3 ansattrepresentanter fra Sammen, 1 representant fra Høgskolen på Vestlandet, og 1 representant fra Universitetet i Bergen.

Sammen sin styreleder er alltid en av de 5 studentene – og har vippestemmen.
Alle studenter som har betalt semesteravgift, har rett til å stille til valg.

Pliktene til styremedlemmene

Studentstyremedlemmer har følgende plikter:

  1. Delta på Sammen sine styremøter – 7 ganger i året.
  2. Delta på møtene til Velferdstinget Vest.
  3. Delta på styresamlingen med de andre samskipnadene 1 gang pr. semester.

Alle nyvalgte studentstyremedlemmer vil få styreopplæring. Alle reiseutgifter i forbindelse med møteaktivitet vil bli dekt.

Gjennomføring av valget

Det er Velferdstinget Vest som velger kandidatene til styret. Fristen for å stille til valg er 14.november. Etter dette blir alle kandidater kontaktet av valgkomiteen, og de lager en anbefaling som Velferdstinget skal stemme over. Alle kandidater som stiller til valg får vite om de blir innstilt før innstillingen blir offentliggjort. Denne innstillingen er kun veiledende, og vi oppfordrer kandidatene til å stille til valg selv om de ikke blir innstilt!

Valget gjennomføres den 5.desember. Kandidater utenfor Bergen vil få dekket reisen for å delta på valgmøtet – og de som stiller til valg kan når som helst trekke seg.

Hvordan stille til valg

Du kan stille til valg ved å fylle ut dette skjemaet.


Viktige datoer

Frist for å stille til valg er 14.november 2020

Valgmøte 5.desember 2020