Valg i Velferdstinget Vest

Hvem velger Velferdstinget?

Velferdstinget fungerer som et valgorgan, og velger studentrepresentanter i Sammen, styrene til studentmediene og Velferdstinget sine egne komiteer. Alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet har mulighet til å stille til vervene. Det er representantene i Velferdstinget som har stemmerett, og valgene foregår på slutten av hvert semester. 

Valgmøte i mai

På møtet som avholdes i mai velger Velferdstinget nytt arbeidsutvalg og styre. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, som jobber fulltid som studentpolitikere. I tillegg skal det velges tre styremedlem. Velferdstinget sitt styre består av arbeidsutvalget og styremedlemmene. 

Valgmøte i desember

På desembermøtet velger vi nytt styre i Sammen, nytt Kulturstyret, representanter i styrene til studentmediene og Velferdstingets egne komiteer. Valgkomiteen innstiller på leder og nestleder i Kulturstyret, samt studentrepresentantene i Sammen-styret.