Still til nestleder i Velferdstinget

Hva gjør nestleder i Velferdstinget

Nestleder er en del av Velferdstinget sitt arbeidsutvalg, og jobber fulltid på VT-kontoret på studentsenteret. Nestleder har hovedansvar for intern drift og oppfølging av organisasjonens organer og medlemmer. Nestleder er leders stedfortreder i alle henseende hvor leder er forhindret fra å møte eller utøve sitt verv. Nestleder har også ansvar for å følge opp Sammen sine avdelinger råd og helse, trening og barnehage. Vervstiden er fra 1.januar 2021 frem til 31.juni 2021.

Arbeidsoppgaver

  • Sikre et godt samarbeid med medlemsinstitusjonene
  • Promotering og kampanjer
  • Oppfølging av regionene
  • Ansvarlig for budsjettprosess
  • Har hovedansvar for organisatoriske oppgaver

Vervet er lønnet og er tilsvarende en 100%-stilling

Gjennomføring av valget

Fristen for å stille til valg er 28.november. Etter dette blir alle kandidater kontaktet av valgkomiteen, og de lager en anbefaling som Velferdstinget skal stemme over. Alle kandidater som stiller til valg får vite om de blir innstilt før innstillingen blir offentliggjort. Denne innstillingen er kun veiledende, og vi oppfordrer kandidater til å stille til valg selv om de ikke blir innstilt!

Valget gjennomføres den 5.desember. Kandidater utenfor Bergen vil få dekket reisen for å delta på valgmøtet – og de som stiller til valg kan når som helst trekke seg.

Hvordan stille til valg

Du kan stille til valg ved å fylle ut dette skjemaet.

Viktige datoer

Frist for å stille til valg er 28.november 2020

Valgmøte 5.desember 2020