Skal du på visning?

Her er en nyttig sjekkliste med tips til hva du bør merke deg og spørre utleier om på visning. Ta den enten med deg (last ned filen her) eller les nøye gjennom den før du drar på visning.

 

Hvordan ser leiekontrakten ut?

Spør utleier om du kan få se leiekontrakten

Er det tidsubestemt eller tidsbestemt kontrakt? Les mer om dette her før du drar på visning.

Hva står det i kontrakten om ditt ansvar som leietaker når det gjelder vedlikehold og lignende?

Dersom leiligheten inneholder mangler, kan det være lurt å få en skriftlig bekreftelse fra utleier om at dette skal fikses innen en gitt dato.

Depositum. Det skal overføres til egen depositumskonto! Alle kostnader ved opprettelse av denne kontoen dekkes av utleier. Les mer om depositum her.

 

Undersøk brannsikkerheten 

Varslere

Det er krav om én sertifisert røykvarsler (utleier må anskaffe og montere denne)

Denne varsleren skal høres tydelig i alle rom

Plassering i rommet: minimum 50 cm ut fra veggen og ikke øverst ved skråtak

Slokkingsapparater

Krav om håndslokkingsapparat i alle boliger, gjerne i inngangsparti (skal ikke plasseres på arealer som er felles for flere boenheter)

Alternativer: pulverapparat på 6 kg, apparat med skum på 9 liter eller slange

Rømningsveier

Hovedkravet til rømningsveier er at det må være minst én utgang fra hver boenhet som enten skal føre

Ut i det fri.

Til et brannsikkert sted (bakgårder er som regel ikke godkjent som et brannsikkert sted).

Til en rømningsvei (korridor) med to uavhengige rømningsretninger.

I praksis skal korridoren ende ut i det fri eller i to separate trapperom som igjen fører til det fri.

Vær spesielt oppmerksom på loftsleiligheter. Mange glemmer rett og slett å fikse rømningsvei

Det skal ikke være behov for nøkkel for å komme seg ut via rømningsvei

Minstemål til et vindu som regnes som rømningsvei: bredde 0,5 m, høyde 0,6 m (summen av bredde og høyde må minst være 1,5 m)

Dersom et vindu som regnes som rømningsvei er høyere enn 5 meter fra bakken, er det krav til en fastmontert stige med ryggbøyle opp til og med 7,5 meter. Ved høyder til og med 5 meter er det ikke krav til stige

Pass på at rømningsveiene ikke er blokkert

Hver etasje må ha to utganger

 

Ta en titt på el-anlegget

Sjekk sikringsskap og se at det ser ordentlig ut

Krav om jordfeilbryter ved varmekabler i gulv på badet (egen bryter i sikringsskapet)

 

Undersøk leilighetens generelle tilstand

Fukt, muggsopp, kondens på vinduer, ventilasjon