Møter i Velferdstinget

Velferdstinget holder møter en gang i måneden i studiemånedene. Alle Sammen-studenter har møte-, tale- og forslagsrett. Møtene blir holdt på Det Akademiske Kvarter og starter kl.12.15 med mindre annet er spesifisert. Du kan abonnere på VTs offentlige møtekalender i Google, og automatisk få alle møter i din kalender (XML | iCAL | HTML).

Påmeldingskjema til møtene finner du på denne siden.

Møteplan 2018

Vårsemesteret 2018

  • VT 01/18 lørdag 3. februar
  • VT 02/18 lørdag 3. mars
  • VT 03/18 lørdag 14. april
  • VT 04/18 lørdag 12. mai – Valgmøte

Høstsemesteret 2018

  • VT 05/18 lørdag 8. september
  • VT 06/18 lørdag 6. oktober
  • VT 07/18 lørdag 1. desember – Valgmøte