Møter i Velferdstinget

Velferdstinget holder møter en gang i måneden i studiemånedene. Alle Sammen-studenter har møte-, tale- og forslagsrett. Møtene blir vanligvis holdt på Det Akademiske Kvarter, men på grunn av koronasituasjonen blir møtene avholdt digitalt inntill videre. Møtetidspunkt vil variere etter om møtet er fysisk eller digitalt, og på om møtet er i en helg eller ukedag.

Du kan abonnere på Velferdstinget sin offentlige møtekalender i Google her, og automatisk få alle møter i din kalender. Du kan også laste ned via iCAL. 

Påmeldingskjema til møtene finner du på denne siden.

Møteplan 2021

Vårsemesteret 2021

  • VT 01/21 lørdag 6.februar, fysisk
  • VT 02/21 torsdag 4.mars, digitalt
  • VT 03/21 lørdag 20.mars, fysisk
  • VT 04/21 torsdag 8.april, digitalt
  • VT 05/21 lørdag 29.mai, fysisk

Høstsemesteret 2021

  • VT 06/21 lørdag 4.september, fysisk
  • VT 07/21 lørdag 7.oktober, digitalt
  • VT 08/21 lørdag 4.desember, fysisk