Møteplan for Kulturstyret høst 2017


KS 06/17 TBA

KS 07/17 Mandag 2. oktober 

KS 08/17 Mandag 13. november