Møteplan Kulturstyret vår 2019

  • KS 19/01 Mandag 4. mars
  • KS 19/02 Onsdag 13. mars
  • KS 19/03 Mandag 1. april
  • KS 19/04 Onsdag 10. april
  • KS 19/05 Mandag 13. mai

Møteplan Kulturstyret høst 2019

  • KS 19/06 TBA
  • KS 19/07 TBA
  • KS 19/08 TBA
  • KS 19/09 TBA

Merk: grunnet ny organisasjonskonsulent har vi ikke satt møtedatoer for høsten 2019.