Still til leder av Velferdstinget!

Velferdstinget skal velge ny leder, nestleder og styre

29.mai skal Velferdstinget velge ny leder, nestleder og nytt styre. Fristen for å stille til valg og bli vurdert av valgkomiteen er 20.april. Leder og nestleder er honorerte fulltidsverv, mens styret er et frivillig verv. Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget gjennom politisk lobby-arbeid, møtevirksomhet, saksforberedende arbeid, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser.

Hva gjør lederen i Velferdstinget?

Leder representerer Velferdstinget Vest utad og har hovedansvar for å gjennomføre og følge
opp politikken til organisasjonen. Leder har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet og
økonomien. Leder har også ansvaret for å jevnlig orientere styret og Velferdstinget om
den økonomiske situasjonen for Velferdstinget. Leder har også ansvar for medarbeidersamtaler
med organisasjonskonsulent og nestleder, samt å følge opp hvert enkelt styremedlem.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for det politiske arbeidet
  • Er organisasjonens ansikt utad og har medieansvar
  • Har det øverste økonomiske ansvaret i Velferdstinget
  • Hovedansvar for nasjonalt samarbeid og Velferdstingene i Norge
  • Personalansvar for nestleder og organisasjonskonsulent

Vervet er lønnet og er tilsvarende en 100%-stilling

Gjennomføring av valget

Fristen for å stille til valg er 20.april. Etter dette blir alle kandidater kontaktet av valgkomiteen, og de lager en anbefaling som Velferdstinget skal stemme over. Alle kandidater som stiller til valg får vite om de blir innstilt før innstillingen blir offentliggjort. Denne innstillingen er kun veiledende, og vi oppfordrer kandidater til å stille til valg selv om de ikke blir innstilt!

Valget gjennomføres den 29.mai. Kandidater utenfor Bergen vil få dekket reisen for å delta på valgmøtet – og de som stiller til valg kan når som helst trekke seg.

Hvordan stille til valg

Du kan stille til valg ved å fylle ut dette skjemaet.

Viktige datoer

Frist for å stille til valg er 20.april 2021

Møtet der valget foregår er 29.mai 2021