Kulturstyret

Om Kulturstyret

Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk.

Kulturstyret bevilger årlig rundt 1,5 millioner kroner til studentkulturen i Bergen. Våre støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også saksforberedende i kulturpolitiske spørsmål. Vi skal bidra til å styrke den kulturelle aktiviteten og det sosiale tilbudet til bergensstudenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen.

Som kompetanseorgan som arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. Vi kan også tilby kontor og øvingsrom.

Kulturstyret består av tolv medlemmer og syv rangerte varamedlemmer:

  • Jakop Kjellstad  (leder) (leder@kulturstyret.no // 486 03 736)
  • Torkel Toft (nestleder) (nestleder@kulturstyret.no // 405 11 006)
  • Karen Holst-Larsen
  • Harald Straume
  • Fredrik Henriksen
  • Joakim Jenssen
  • Ingrid Borvik
  • Fredrik Sæthre
  • Eskild André Aalerud
  • Mathias Seter
  • Inger-Andrea Østby

Varamedlemmer (rangert)
1. Sunniva Ingholm
2. Carsten Ellertsen
3. (ikke valgt)
4. Morten Stene
5. Olav Straume
6. Jógvan Helge Gardar
7.

Kurs for registrerte organisasjoner

Vi tilbyr jevnlig gratis kurs til alle studentorganisasjonene som er registrerte medlemmer hos Kulturstyret, for å styrke engasjementet og kunnskapsnivået i studentkulturen i Bergen.

Dato for vårkurs kommer snarest.

For mer informasjon ta kontakt med kulturstyret@kulturstyret.no

 

Kulturstyrets søknadsskrivekurs med Økonomiformidlingen 2021

Kurset starter 02.45 inn i videoen.

Kontorlokaler i Nygårdsgaten 1B

Kulturstyret disponerer kontorlokaler som studentorganisasjoner kan låne gratis.

I dag er det omkring tjue organisasjoner som har kontorplass i Nygårdsgaten 1b, som ligger i nærheten av både Studentsenteret, Nygårdshøyden og Det Akademiske Kvarter.

Bygget eies av Universitetet i Bergen, men tilgang og plass fås gjennom å søke Kulturstyret. Dette gjøres ved henvendelse til nestleder i Kulturstyret på nestleder@kulturstyret.no.

Nedenfor følger bruksregelementet for Nygårdsgaten 1b.

Ordensregler

a) Hver brukerorganisasjon står som ansvarlig for sine medlemmer. Dette innebærer at hver enkelt organisasjon kan bli holdt erstatningspliktige for enkeltpersoners overtredelser av husreglene.

b) Røyking er ikke tillatt noe sted i huset.

c) Det er ikke tillatt å oppholde seg på vifteanleggsområdet ut mot bakgården.

d) Daglig avfall legges i avfallsbøtter. Brukerorganisasjonene sørger selv for å bære boss ut til boss-spann når det er større mengder avfall, dvs. det som ikke går opp i avfallsbøtter

e) Nygårdsgaten 1 b skal ikke benyttes etter kl 24.00. Dersom det oppstår behov for å bruke huset lengre enn dette, skal skriftlig søknad sendes styringsgruppen (nestleder i Kulturstyret) for behandling i god tid i forveien.

f) Naboer skal ikke forstyrres under bruk av huset.

g) Brukerorganisasjonene har ansvar for å påse at medlemmene ivaretar hensynet til brannvern og sikkerhet.

Om brukerorganisasjonene ikke retter seg til det reglementet kulturstyret har vedtatt, har kulturstyret rett til å sanksjonerer organisasjonene på huset.

Følgende sanksjoner kan gis av Kulturstyret

1)      Advarsel

2)      Gebyr

3)      Midlertidig utestengels av enkeltpersoner eller organisasjoner

4)      Innskrenket bruksrett

5)      Ekskludering

Tildelingsprotokoller

Du finner tildelingsprotokoller her.

Når kan jeg forvente svar på søknaden min?

Kulturstyret mottar og behandler over 60 søknader hvert år. På grunn av informasjonsinnhenting og ettersending av dokumenter fra organisasjonene, er det vanskelig å fastsette akkurat hvilke søknader som behandles når. Vi jobber så raskt og effektivt vi kan, og er normalt sett ferdig med alle driftssøknadene i løpet av mai. Så snart protokollen for et styremøte er ferdig sender leder for Kulturstyret ut svarbrev til organisasjonene som har fått sin søknad behandlet på møtet. Protokollen for et styremøte blir lagt ut etter at den er godkjent på neste styremøte.

Dersom du sender inn en driftssøknad innen fristen 15. februar kan du altså forvente svar i løpet av våren og senest i mai.

Prosjeksøknader behandles løpende gjennom året og vanligvis på førstkommende styremøte, dersom alt av dokumentasjon og formaliteter er på plass.