Kulturstyret

 

Om Kulturstyret

Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk.

Kulturstyret bevilger årlig rundt 1,5 millioner kroner til studentkulturen i Bergen. Våre støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også saksforberedende i kulturpolitiske spørsmål. Vi skal bidra til å styrke den kulturelle aktiviteten og det sosiale tilbudet til bergensstudenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen.

Som kompetanseorgan som arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. Vi kan også tilby kontor og øvingsrom.

 

Kulturstyret består av tolv medlemmer og fem rangerte varamedlemmer:

  • Jeppe Bucher  (leder) (leder@kulturstyret.no // 480 64 615)
  • Olav Straume (nestleder) (nestleder@kulturstyret.no // 951 55 320‬)
  • Lana Zaychenko
  • Mats-Henrik Nygren Syversen
  • Erlend Søbye Grønvold
  • Ella Kristine Straume
  • Sunniva Ingholm
  • Eira Vilde Martinsen Garrido
  • Nikolai Klæboe
  • Aisha Marie Heim
  • Andreas Trohjell
  • Camilla Børhaug

Varamedlemmer (rangert)
1. Martin Horgen
2. Linn Antonie Solheim
3. Kristian Kongsvoll
4. Maika Marie Godal Dam
5. Aleksander Ramm
6. Jógvan Helge Gardar
7. Bjørn Olav Østeby

Kurs for registrerte organisasjoner

Vi tilbyr jevnlig gratis kurs til alle studentorganisasjonene som er registrerte medlemmer hos Kulturstyret, for å styrke engasjementet og kunnskapsnivået i studentkulturen i Bergen.

Dato for vårkurs kommer snarest.

 

For mer informasjon ta kontakt med kulturstyret@kulturstyret.no

 

Kontorlokaler i Nygårdsgaten 1B

Kulturstyret disponerer kontorlokaler som studentorganisasjoner kan låne gratis.
 

I dag er det omkring tjue organisasjoner som har kontorplass i Nygårdsgaten 1b, som ligger i nærheten av både Studentsenteret, Nygårdshøyden og Det Akademiske Kvarter.

Bygget eies av Universitetet i Bergen, men tilgang og plass fås gjennom å søke Kulturstyret. Dette gjøres ved henvendelse til nestleder i Kulturstyret på nestleder@kulturstyret.no.

 

Nedenfor følger bruksregelementet for Nygårdsgaten 1b.

Ordensregler

a) Hver brukerorganisasjon står som ansvarlig for sine medlemmer. Dette innebærer at hver enkelt organisasjon kan bli holdt erstatningspliktige for enkeltpersoners overtredelser av husreglene.

b) Røyking er ikke tillatt noe sted i huset.

c) Det er ikke tillatt å oppholde seg på vifteanleggsområdet ut mot bakgården.

d) Daglig avfall legges i avfallsbøtter. Brukerorganisasjonene sørger selv for å bære boss ut til boss-spann når det er større mengder avfall, dvs. det som ikke går opp i avfallsbøtter

e) Nygårdsgaten 1 b skal ikke benyttes etter kl 24.00. Dersom det oppstår behov for å bruke huset lengre enn dette, skal skriftlig søknad sendes styringsgruppen (nestleder i Kulturstyret) for behandling i god tid i forveien.

f) Naboer skal ikke forstyrres under bruk av huset.

g) Brukerorganisasjonene har ansvar for å påse at medlemmene ivaretar hensynet til brannvern og sikkerhet.

Om brukerorganisasjonene ikke retter seg til det reglementet kulturstyret har vedtatt, har kulturstyret rett til å sanksjonerer organisasjonene på huset.

Følgende sanksjoner kan gis av Kulturstyret

1)      Advarsel

2)      Gebyr

3)      Midlertidig utestengels av enkeltpersoner eller organisasjoner

4)      Innskrenket bruksrett

5)      Ekskludering

Tildelingsprotokoller

Du finner tildelingsprotokoller her.