Integreringsprisen // The Integration Prize

 

Go to the English nomination form bellow.

Informasjon om prisen

Både engelske og norske nominasjoner er tillatt.

Søknadsfrist: 8. november

Hvem kan vinne prisen?

Både organisasjoner og enkeltpersoner kan vinne prisen.

Organisasjoner må være studentorganisasjoner, og bestå av minst ⅔ studenter.

Alle studentorganisasjoner i Bergen kan bli nominert uavhengig av institusjonstilhørighet

Organisasjoner/personer kan søke selv, eller blir nominert av andre.

Prisen kan gis til flere organisasjoner/personer.

Momenter som blir vektlagt

Har den nominerte tilpasset seg slik at internasjonale studenter får innpass?

Har den nominerte aktivt oppsøkt og rekruttert internasjonale studenter?

Klarer den nominerte å inkludere internasjonale studenter i sin vanlige drift?

Tilbyr organisasjonen/tiltaket informasjon på engelsk?

Skaper organisasjonen/tiltaket kontakt mellom norske og internasjonale studenter?

Er organisasjonen/tiltaket rettet mot inkludering og integrering av internasjonale studenter?

Premie

20 000 kroner.

Etterkontroll av bruk av midler

Det må leveres regnskap over brukte midler til komiteen innen et år etter at midlene er mottatt.


Information about the prize

Both English and Norwegian answers are allowed.

APPLICATION DEADLINE: 8th of November

Who can win the prize?

Both organizations and persons

Organizations have to be student organizations, with at least 2/3 student members.

Every student organization in Bergen can be nominated

Organizations/persons can nominate themselves or be nominated by others.

The prize can be given to more than one nominee

What does the comittee look for?

If the nominee has adapted to integrate international students

If the nominee activly has reached out to and recruited international students

If the nominee includes international students in the organization

Does the organization/nominee offer information in English?

Does the nominee create contact between international and Norwegian students?

The prize

20 000 Norwegian kroners

After

The winner has to send in an account that shows how the money from the prize has been spent. The account needs to be delivered a year after the money are recieved.

Bidradsytere // Contributors