Styret til Studvest

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

Gruppe A – Medlemmer med bakgrunn i studentmedia

Fast medlem: Adrian Brudvik

Fast medlem: Martin Håndlykken

Vara: Karoline Baug

Vara: Linnea Skare Oskarsen

Gruppe B – Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk

Fast medlem: Lise-May Sæle

Fast medlem: Nikolai Klæboe

Vara: Ingrid Handeland

Vara: Erlend Søbye Grønvold

Gruppe C – Yrkesaktiv journalist)

Fast medlem: Reidun Drægebø

Vara: Ingvild Vereide Nave

Styret til Studentradioen i Bergen

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

Fast medlem: Mathias Leonsen Sann

Fast medlem: Øyvind Skartveit

Styret i Bergen Student-TV

Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV). I henhold til organisasjonens vedtekter skal styret holde styremøte hver tredje uke. Ett styremedlem velges av VT Vest, de øvrige seks styremedlemmene velges av organisasjonens Generalforsamling.
Fast medlem: Ingvild Hauglid

Styret i STOFF

Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV). Velferdstinget velger et medlem og en vara.
Fast medlem: Youness Bouras
Fast medlem: Ole Flåm Svendsen
Fast medlem: Jógvan Helge Gardar