Styret til Studvest

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

 

Gruppe A – Medlemmer med bakgrunn i studentmedia

Fast medlem: Mats Arnesen

Fast medlem: Martin Håndlykken

Vara: Kim Arne Hammerstad

Vara: Linnea Skare

 

Gruppe B – Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk

Fast medlem: Eirik Reikerås

Fast medlem: Vegard Smievoll

Vara: Martin Sorge Folkvord

Vara: Johanne Vaagland

 

Gruppe C – Yrkesaktiv journalist)

Fast medlem: Reidun Drægebø

Vara: Ingvild Vereide Nave

 

 

Styret til Studentradioen i Bergen

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

Fast medlem: Helene Sofie Borthen

Fast medlem: Mina Landøy

 

Styret i Bergen Student-TV

Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV). I henhold til organisasjonens vedtekter skal styret holde styremøte hver tredje uke. Ett styremedlem velges av VT Vest, de øvrige seks styremedlemmene velges av organisasjonens Generalforsamling.
Fast medlem: Helle Birkeland Larsen

Styret i STOFF

Styret har ansvar for den administrative driften av Bergen Student-TV (BSTV). Velferdstinget velger et medlem og en vara.
Fast medlem: Mats Johansen