Depositum

Depositum er et pengebeløp som leietaker setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot økonomisk tap i leieforholdet. Dersom leietaker for eksempel ikke betaler husleien, kan utleier kreve sitt økonomiske tap dekket av depositumet.

 

Det er viktig å opprette en egen depositumskonto selv om det er litt omfattende. Både leier og utleier må gå sammen i banken for å kunne opprette denne kontoen. Depositumet skal innbetales på en særskilt konto i leiers navn og beløpet skal maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie. Det er utleier som skal betale gebyret for å opprette en slik depositumskonto.

 

Det er mye snusk når det gjelder betaling av depositum, og det er flere utleiere som vil prøve å få deg til å betale depositumet kontant eller inn på hans eller hennes private konto. Dette må du ikke finne på å gjøre. Det er faktisk ulovlig, og kan være straffbart for utleier. Dersom du som leier har betalt depositumet på denne måten, kan du når som helst kreve det tilbakebetalt med tillegg av lovbestemte forsinkelsesrenter.

 

Depositumet dekker skyldig utleie, skader på boligen, utgifter i forbindelse med utkastelse og andre krav etter leieavtalen. Verken leier eller utleier kan bruke depositumet på egenhånd. Depositumet skal heller ikke brukes mens leieforholdet varer, men leier kan kreve å få utbetalt opptjente renter i løpet av leietiden og etter leieforholdets opphør.