Budsjettfordeling

Om semesteravgiften

// Organisasjoner som søker eller har fått tildelt semesteravgiftsmidler finner mer informasjon på DENNE SIDEN.

Hvert semester betaler alle studentene ved institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet semesteravgift for å få lov til å gå opp til eksamen. Semesteravgiften går til fire forskjellige hovedområder:

 

-  Velferdstinget Vest

-  Tildeling til andre organisasjoner

-  Sammen Helse og Rådgivning

-  Driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon (NSO)

 

Velferdstinget

Velferdstinget mottar selv en liten del av semesteravgiften. Disse midlene går blant annet til å lønne to heltidsansatte tillitsvalgte og drifte Velferdstingets politiske virksomhet og møtevirksomhet. Velferdstinget tildeler også en god del penger til andre organisasjoner.

 

Tildeling til andre organisasjoner

Velferdstinget fordeler hver år en del av semesteravgifta til studentorganisasjoner i Bergen. For driftsåret 2016 ble det fordelt 5 900 000 kr (inkludert drift av Velferdstinget selv). Midlene blir fordelt på budsjettmøtet i Velferdstinget som blir avholdt i november måned hvert år. Blant søkerorganisasjonene er også Kulturstyret, som er et eget organ i Velferdstinget i Bergen som tildeler av midler til studentkulturorganisasjoner og -prosjekter.

 

SAMMEN Helse og veiledning

Sammen Helse og veiledning er den delen av Sammen som tilbyr studentene helse og veiledningstjenester. Et av de viktigste satsingsområdene er Studentenes psykiske helseteneste som tilbyr gratis psykologtenester til alle Sammen-studenter. Les meir om de tilbudene Sammen Helse og veiledning har på Sammen sine nettsider: Sammen Helse | Sammen Rådgivning

 

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Studentar frå institusjonane som er medlem i NSO betalar ein del av semesteravgifta, 32 kr semesteret, i medlemsavgift per student. Kven som er medlem finn du her: NSOs medlemslag i Hordaland

Godkjente søkerorganisasjoner

BISI

BSI

BSTV

BTS

Jussformidlingen

Kulturstyret

NHHI

Økonomiformidlingen

Studentersamfunnet

Studentradioen i Bergen

Studvest

STOFF

Krav til mottakere av semesteravgiftsmidler

Alle organisasjonane som mottar midlar frå Velferdstinget skal syna Velferdstingets logo på alt skriftleg materiell, bekledning og nettsider. I tildelingsbrevet står det

Organisasjonen skal gjøre det kjent at den mottar midler fra Velferdstinget ved å ha Velferdstingets logo synlig på sine nettsider, skriftlig informasjonsmateriell (tidsskrift, plakater, brosjyrer, flyers eller liknende), samt bekledning brukt for å representere organisasjonen (idrettsdrakter, gensere, t-skjorter og liknende). Velferdstingets arbeidsutvalg kan gi dispensasjon fra dette i spesielle tilfeller.

 

Velferdstinget sin logo, i liggande og ståande versjon, kan lastast ned her. Logoen skal brukast i fargar med mindre anna er avklara med VT-AU.

Logopakke VT

 

Vidare skal organisasjonane bruka midlar i tråd med søknaden. Ein har òg krav til rapportering til Velferdstinget. Fulle krav til organisasjonane, og korleis ein får utbetalt midlar, finn ein i tildelingsbrevet som vart vedtatt på budsjettmøtet. Nytt tildelingsbrev for 2020 vil bli vedtatt i budsjettmøtet 16. november 2019.

Tildelingsbrev 2016