Styret i Velferdstinget

 

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram. De har styremøter rundt annenhver uke, og hver styremedlem får et spesifikt arbeidsområde. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det tre faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalg 

 

Anette Arneberg

Leder

E-post: anette@vtvest.no

Telefon: 47 63 32 04

 

 

Line Korsmo

Nestleder

E-post: line@vtvest.no

Telefon: 48 49 00 66

Tommy Tobiassen

Styremedlem

E-post: tommy@vtvest.no

Telefon: 00 00 00 00

 

Helge Jógvan Helge Gardar

Styremedlem

E-post: helge@vtvest.no

Telefon: 00 00 00 00

Bjarne Kattenberg

Styremedlem

E-post: bjarne@vtvest.no

Telefon: 00 00 00 00