Om oss

 

Styret

Styret

 

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

 

Styret består av fem personer, Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalg. Disse er på fulltid, og holder til i 2.etasje på studentsenteret i Bergen. I tillegg er det tre faste styremedlemmer som arbeider frivillig.

 

Arbeidsutvalget 2019-2020

 

Leder                                                                                     Nestleder

Anette Arneberg                                                                   Line Korsmo

anette@vtvest.no                                                                   line@vtvest.no

Tlf: 47 63 32 04                                                                      Tlf: 48 49 00 66

 

Styremedlemmer 2019-2020

Jógvan Helge Gardar, helge@vtvest.no

Tommy Steindal Tobiassen, tommy@vtvest.no

Bjarne Kattenberg, bjarne@vtvest.no

 

Representanter