Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest representerer alle studentene tilknyttet Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet. Velferdstinget består av student-representanter fra alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Sammen, og vi jobber med all studentpolitikk som ikke er knyttet til spesifikke utdanningsinstitusjoner, som studentboliger, psykisk helsetilbud, helsestasjon, studentidrett og studentkultur. Velferdstinget har møte en gang i måneden, og møtene våre er åpne for alle som har betalt semesteravgift til Sammen.

Arbeidsutvalget til Velferdstinget har kontor på Studentsenteret. Vanligvis oppfordrer vi alle som har spørsmål om Velferdstinget om å besøke oss der, men for tiden har vi hjemmekontor. Dette er fordi vi følger myndighetene sine råd for å hindre spredning av Covid-19. Mer om dette kan du lese under:

Informasjon i forbindelse med Covid-19

 

 

 Foto: Amalie Vadla, Studvest.