Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest er en sammensetning av studentdemokratier alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet. Vi jobber med all studentpolitikk som ikke er knyttet til spesifikke utdanningsinstitusjoner, som studentboliger, psykisk helsetilbud, helsestasjon, studentidrett og studentkultur. Velferdstinget har møte en gang i måneden, og møtene våre er åpne for alle som har betalt semesteravgift til Sammen. 

Lurer du på noe? Kom innom kontoret vårt i etasje 2+ på Studentsenteret! 

 Foto: Kristin Eidsheim, Studvest.