2017

2016

2015

2014

VT09/14 (2. desember)

Førebels innkalling
– VT0914 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0914 – Endeleg innkalling

Vedlegg
 VT0914 – Vedlegg
– VT0914_8914_VT0814 – Protokoll IKKJE GODKJEND
– VT0914_9014_Orienteringar
– VT0914_9114_Kandidatoversikt (oppdatert 02122014 1140)
– VT0914_9114_Kulturstyrets valkomité – innstilling
– VT0914_9214 – Vedtektsendringar

Protokoll

– VT0914_Protokoll

VT08/14 (8. november)

Førebels innkalling
– VT0814 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0814 – Endeleg innkalling

Vedlegg
– VT0814 – Vedlegg
– VT0814_8214_VT0714 – Protokoll – IKKJE GODKJEND
– VT0814_8314_Orienteringar
– VT0814_8414_Tildelingsbrev 2014
– VT0814_8414_Tildelingsbrev 2015
– VT0814_8514_Budsjettkomitéen 2014 – Fordeling av semesteravgiftsmidler 2015 – Innstilling
– VT0814_8514_Endringsforslagsark – VT8515 – budsjettfordeling 2015 (pdf)
– VT0814_8514_Endringsforslagsark – VT8515 – budsjettfordeling 2015 (excel)

Endringsforslag
– VT0814_8514_Endringsforslag 1 (Tor Sivertsen Prestegard)

Protokoll
– VT0914_8914_VT0814 – Protokoll

VT07/14 (7. oktober)

Førebels innkalling
– VT0714 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
VT0714 – Endelig innkalling

Vedlegg
VT0714_6914_VT0614 – Protokoll – IKKJE GODKJEND
VT0714_7014_Orienteringar
– VT0714_7214_Kandidatskjema
– VT0714_7314_Vedtektsendringar
– VT0714_7414_Boliger for studenter i Bergen – Handlingsplan mot 2025
– VT0714_7414_Kommuneplan 1996
– VT0714_7414_Planprogram for kommuneplanen 2015-2030
– VT0714_7414_Studenten mot 2020
– VT0714_7414_Utkast til Sentrumsplanen 2014

Ettersending

VT0714_7214_Kandidatskjema (oppdatert)

Protokoll
– VT0714 – Protokoll

VT06/14 (9. september)

Førebels innkalling
– VT0614 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0614 – Endeleg innkalling

Vedlegg
VT0614 – Vedlegg

Vedlegg (separate)
– VT0614_5614_IKKJE GODKJEND – Protokoll for VT0514
– VT0614_5714_Kandidatskjema
– VT0614_5914_Orienteringar
– VT0614_6214_SHoT2010
 VT0614_6314_Prinsipprogram for Velferdstinget i Bergen
– VT0614_6414_Høyringsfråsegn – Samskipnadslova – Velferdstinget i Bergen

Ettersending
– VT0614_6214_SHoT2014

Protokoll
– VT0614 – Protokoll

VT05/14 (6. mai)

Førebels innkalling
– VT0514 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0514 – Endeleg innkalling

Vedlegg (samla)
– VT0514 – Vedlegg

Protokoll
– VT0514 – Protokoll

VT04/14 (8. april)

Førebels innkalling
VT0414_XX14 – Forslag til vedtektsendringar for Velferdstinget i Bergen
– Statuttar_for_studvest_-_2006
– VT0414 – Førebels innkalling

Endeleg innkalling
– VT0414 – Endeleg innkalling

Vedlegg
– VT0414_Vedlegg

Protokoll
VT0414 – Protokoll

VT03/14 (4. mars)

Førebels innkalling
– Førebels innkalling – VT0314

Endeleg innkalling
– VT0314 – Endeleg innkalling (pdf-fil)

Vedlegg
– VT0314 – Vedlegg (pdf-fil)
– VT0314 – Vedlegg (zip-fil)

Protokoll
– VT0314 – Protokoll

VT02/14 (11. februar)

Førebels innkalling
– VT0214 – Førebels innkalling  (pdf-fil)

Endeleg innkalling
– VT0214_Endeleg innkalling (korrigert)  (pdf-fil)

Vedlegg
– VT0214_Vedlegg (pdf-fil)
– VT0214_Vedlegg (zip-fil)

Protokoll
– VT0214 – Protokoll

VT01/14 (3. desember) hovudsak: valg

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT 0114

Endeleg innkalling
– Endelig innkalling VT 0114

Vedlegg
– Vedlegg VT 0114

Protokoll
VT0114_Protokoll – Godkjend

2013

VT08/13 (16. november) hovudsak: budsjett

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT 0813

Endeleg innkalling
– Endelig innkalling VT0813

Vedlegg
 – Vedlegg VT0813
– Ettersendinger

Protokoll
– Protokoll VT0813

VT07/13 (8. oktober)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– Endelig innkalling VT0713

Vedlegg
 – Vedlegg VT0713

Protokoll
– Protokoll VT0713

VT06/13 (3. september)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT0613

Innkalling
– VT0613_Endelig innkalling

Vedlegg
– VT0613 vedlegg
– VT0613 – Ettersendingar

Protokoll
– Protokoll VT0613

VT05/13 (14. mai)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– VT0513_Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT0513 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0513

VT04/13 (9. april)

Førebels innkalling
– Foreløpig innkalling VT0313

Endeleg innkalling
– VT0413_Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT 0413 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0413

VT03/13 (5. mars)

Førebels innkalling
 – Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– VT0313_Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT0313 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0313

VT02/13 (5. februar)

Førebels innkalling
 –  Foreløpig innkalling

Endeleg innkalling
– VT0213-Endelig_innkalling

Vedlegg
 – VT0213 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0213

VT01/13 (4. desember) hovudsak: valg

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2013-01

Endeleg innkalling
– VT0113-Endeleg_innkalling

Vedlegg
– VT0113 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT0113

 

2012

VT09/12 (3. november) hovudsak: budsjett

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-09

Endeleg innkalling
– VT0912-ENDELEG-INNKALLING

Vedlegg
– VT0912 – Vedlegg
– VT0912-Ettersendinger

Protokoll
– Protokoll_VT 0912

VT08/12 (16. oktober)

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-08

Endeleg innkalling
– VT0812-ENDELEGINNKALLING

Vedlegg
– VT0812 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT 0812, 16.10.12

VT07/12 (18. september)

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2012-07

Innkalling
– VT0712-ENDELEGINNKALLING

Vedlegg
– VT0712 – Vedlegg

Protokoll
– Protokoll VT 0712, 18.09.12

VT06/12 (22. mai)

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-06

Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-06

Vedlegg
 – Protokoll_VT0512

Protokoll
– Protokoll VT 0612, 22.05.12

VT05/12 (17. april)

Førebels innkalling
 – foerebels_innkalling_vt_2012-05

Endeleg innkalling
 – endeleg_innkalling_vt_2012-05

Vedlegg
– VT0512 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll_VT0512

VT04/12 (20. mars)

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2012-04

Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-04

Vedlegg
– VT0412 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll_VT0412

VT03/12 (21. februar)

Førebels innkalling
 –  foerebels_innkalling_vt_2012-03
Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-03-ENDRA

Vedlegg
 – VT0312 – vedlegg

Protokoll
 – Protokoll_VT0312

VT02/12 (17. januar)

Førebels innkalling
 – VT0212 – førebels innkalling

Endeleg innkalling
– endeleg_innkalling_vt_2012-02

Vedlegg
 – VT0212 – vedlegg

Protokoll
– Protokoll_VT0212

VT01/12 (6. desember)

Førebels innkalling
– foerebels_innkalling_vt_2012-01

Endeleg innkalling
 – endeleg_innkalling_vt_2012-01

Vedlegg
 – vedlegg_vt_2012-01

Protokoll
– Protokoll_VT0112

2011

VT 08/11 (15. november)

Førebels innkalling
 – mellombels_innkalling_vt_2011-08

Endeleg innkalling
 – innkalling_vt_2011-08

Vedlegg
– VT0811 – Vedlegg

Protokoll
– protokoll_vt_2011-08

VT 07/11 (18. oktober)

Førebels innkalling
 – forelopig_innkalling_vt_2011-07

Endeleg innkalling
– innkalling_vt_2011-07

Protokoll
– Protokoll VT 0711 

VT 06/11 (14. september)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-06

Protokoll
Protokoll VT 0611

VT05/11 (10. mai)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-05

Protokoll
– Protokoll VT 0511

Ekstraorinært VT (26. april)

Innkalling
 – innkalling_vt_2011-04-ekstraordinært

Protokoll
– Protokoll VT eks.ord møte

VT04/11 (12. april)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-04

Protokoll
– ingen protokoll er tilgjengeleg

VT03/11 (15. mars)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-03

Protokoll
Protokoll VT 0311

VT02/11 (1. februar)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-02

Protokoll
– Protokoll VT 0211

VT01/11 (6. desember)

Innkalling
– innkalling_vt_2011-01

Protokoll
– Protokoll VT 0111

2010

VT 08/10 (15. november)

Innkalling
– vedlegg_2010-08
– endelig_innkalling_vt_2010-08

Protokoll
– protokoll_vt_2010-08

Ekstraordinært VT, 13. oktober

Innkalling
endelig_innkalling_vt_2010-10-13_ekstraord

Protokoll
– protokoll_vt_2010-10-13_ekstraord

VT06/10 (20. september 2010)

Innkalling
– vedlegg_innkalling_vt_2010-06
– endelig_innkalling_vt_2010-06

Protokoll
– protokoll_vt_2010-06

VT05/10 (11. mai 2010)

Innkalling
– endeling_innkalling_vt_2010-05

Protokoll
– protokoll_vt_2010-05

VT04/10 (19. april 2010)

Innkalling
– vedlegg_innkalling_vt_2010-04
– protokoll_vt_2010-04

Protokoll
protokoll_vt_2010-04

VT03/10 (15. mars 2010)

Innkalling
– vedlegg_vt_2010-03
endeling_innkalling_vt_2010-0

Protokkoll
– protokoll_vt_2010-03

VT02/10 (15. februar 2010)

Innkalling
– endelig_innkalling_vt_2010-02
– vedlegg_innkalling_vt_2010-02

Protokoll
– protokoll_vt_2010-02

VT01/10 (7. desember 2009)

Innkalling
– endelig_innkalling_vt_2010-01
– vedlegg_vt_2010-01

Protokoll
– protokoll_vt_2010-01