Møter i Velferdstinget

Velferdstinget holder møter en gang i måneden i studiemånedene. Alle SiB-studenter har møte-, tale- og forslagsrett. Møtene blir holdt på Det Akademiske Kvarter og starter kl.17.15 med mindre annet er spesifisert. Du kan abbonere på VTs offentlige møtekalender i Google, og automatisk få alle møter i din kalender (XML | iCAL | HTML).

Påmeldingskjema til møtene finner du på denne siden.

Møteplan 2017

Vårsemesteret 2017

  • VT 01/17 lørdag 18. februar (på Kronstad, HVL, rom F223, kl.12.15)
  • VT 02/17 tirsdag 4. april
  • VT 03/17 lørdag 13. mai (på Det Akademiske Kvarter, kl.12.15)

Høstsemesteret 2017

  • VT 04/17 tirsdag 5. september
  • VT 05/17 tirsdag 3. oktober
  • VT 06/17 tirsdag 7. november – Budsjettmøte
  • VT 07/17 lørdag 6. desember – Valgmøte