Møteplan for Kulturstyret høst 2017

KS 06/17 Tirsdag 22. august

KS 07/17 Mandag 2. oktober 

KS 08/17 Mandag 13. november